V krožišče Bitnje smo postavili lonček

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

V Bitnjah so na zahodnem robu vasi bogati glineni nanosi, ki so jih prebivalci ob potoku Žabnica izkoristili za razvoj lončarstva. Najstarejši ostanki te obrti so vidni v ostankih rimske vile rustice (villa rustica) v Sp. Bitnju, v odkritih staroslovanskih grobovih v Sr. Bitnju in v za Krančižam najdenih glinenih retortah, ki so jih bitenjški lončarji izdelovali za idrijski rudnik, v katerih so več kot 150 let žgali živosrebrno rudo. 

V svetu krajevni skupnosti smo se odločili, da jedrni del krožišča uredimo tako, da bo iz njega moč razbrati določene naravne in kulturno zgodovinske posebnosti kraja. Po opravljenem javnem natečaju smo se odločili za izdelavo silhuete replike staroslovanskega lonca. Zagotovili smo sredstva za njeno izdelavo in poskrbeli za prostovoljno postavitev.

Pred dnevi smo na vrh lepo oblikovane kupole krožišča postavili 400 kilogramsko silhueto, izdelano iz kortena, posebnega jekla, ki bo sčasoma dobilo lepo, naravno rjavo zaščito, tako kot so jo dobile fasadne plošče na kranjskem Globusu.

Lonček so izdelali v podjetju Laser Čepin, za idejno zasnovo je poskrbel Janko Proj, pri digitalizaciji sklupture nam je pomagal Franc Rupar, za tehnične podrobnosti je poskrbel Branko Ogris.

Za prevoz silhuete na krožišče je poskrbel Matevž Šifrer, pri zaključnih delih gradnje je bil glavni Niko Šušteršič, pomagali pa smo Tomaž Ogris, Branko Ogris in Janko Proj.

Hvala vsem prostovoljcem za nesebično pomoč in mimoidočim za pohvale.

KS Bitnje