Trenutne aktivnosti KUD Bitnje v prostorih KS Bitnje (GD Bitnje)

Ustvarjalni krožek: vsak torek od 17. do 20. ure

Klekljanje: vsako sredo od 17. do 19.30 ure

Bralni krožek Sorško polje: po dogovoru vsake 4 tedne

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BITNJE

Leta 2003 je bil v okviru KS Bitnje ustanovljen Odbor za kulturne prireditve in dejavnosti. Poimenovali smo predsednika Borisa Oblaka ter članici Matejo Arhar in Tatjano Muraja Oblak. Aktivnih pa je bilo še veliko krajanov.

Dvakrat mesečno smo imeli pravljične urice, vsak četrtek Bralno ustvarjalni krožek za žene in dekleta, vsak petek Ustvarjalni krožek za mladino in otroke. Poleg krožkov smo pripravili novoletno obdarovanje otrok, v okviru krajevnega praznika pomladno prireditev za starejše krajane, jih ob tem obdarili in pogostili, ter poleti ob nogometnem igrišču otroški Direndaj.

Večinoma dejavnosti se je odvijalo prostorih GD Bitnje, finančno jih je podpirala KS Bitnje.

Naše dejavnosti so bile dobro obiskane, o njih smo pisali tudi v krajevnem glasilu Informator. Nabralo se je veliko dogodkov in v odboru se je porodila ideja o društvu. Tako je v maju leta 2004 ugledalo luč sveta naše Kulturno umetniško društvo Bitnje. Predsednica društva je postala Mateja Arhar, delovna ekipa je bila številčna.

Imeli smo vizije, veliko uresničljivih, nekaj tudi precej dolgoročnih. Zastavili smo si določene cilje, ki smo jih začeli takoj uresničevati.
Nekaj dejavnosti smo obdržali, nekaj smo jih na novo ustanovili.

Ženski ustvarjalni krožek URŠULE je deloval vsak četrtek, vodili sta ga Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak. V krožku so se ženske spoznavale z različnimi ročnimi spretnostmi (kvačkanje, pletenje, vezenje, oblikovanje z glino, oblikovanje nakita, izdelovanje novoletnih aranžmajev, slikanje na svilo).

Otroške delavnice so bile na vrsti vsak drugi petek in so jih vodili mladi: Danaja in Dominik Oblak, Daša Arhar, Zala Hafnar. Otroci so se spoznavali z različnimi tehnikami likovne in kiparske umetnosti. Kot zanimivost naj poudarim, da so na razpisu, ki so ga izvedli v stranki Mladi za Kranj, pohvalili naše delovanje in nas (sicer skromno) finančno podprli.

Pravljične urice, ki so se dogajale vsak drugi četrtek, je vodila Mateja Arhar in so bile namenjene vsem malčkom, ki radi prisluhnejo brani besedi. Po pravljici so otroci ustvarjali.

Klekljanje je potekalo vsako drugo sredo, krožek je vodila ga. Marija Jeršin.

Poleg krožkov, ki so se utečeno odvijali po urniku, smo organizirali pomladno prireditev Prihod pomladi, otroški Direndaj, razstavo izdelkov, ki so nastali v krožkih, novoletno obdaritev otrok. Članice društva so bile aktivne tudi pri pripravljanju in urejanju glasila Informator.
Dve članici KUD Bitnje, Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak, sta se na Andragoškem centru Slovenije izobrazili za mentorici študijskih krožkov. Tako smo lahko v Bitnjah začeli izvajati študijske krožke in Bralni krožek Beremo z Manco Košir. Nekaj časa je trajalo, da je naše društvo s svojimi krožki prišlo v sistem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (prej Ministrstvo za šolstvo). Sedaj so naši krožki tudi finančno podprti, kar nam omogoča, da so dejavnosti popolnoma brezplačne in tako lahko dostopne za vse krajane pa tudi za ljudi izven domačega kraja.

Vse krožke in vse dejavnosti mentorji vodimo prostovoljno in brezplačno. V zadovoljstvo nam je, ko vidimo vesele in zadovoljne obraze otrok in ljudi, ki obiskujejo naše krožke in prireditve. Finančno nas podpira tudi krajevna skupnost z brezplačnim prostorom, mi pa vračamo s pripravo in urejanjem glasila Informator ter organizacijo prireditev, ki se dogajajo pod okriljem KS Bitnje. Sem ter tja se je našel tudi kakšen podjetnik, ki je podprl delovanje.

Kljub pomanjkanju denarja in stiski s prostorom smo v okviru KUD Bitnje organizirali precej predavanj o zdravju, prehrani, podnebju, okolju, ekologiji, pripravili srečanja s pesniki, pisatelji, slikarji, sodelovali z LU Škofja Loka pri projektu Izzivi podeželja, sodelovali pri organizaciji komemoracij ob 1. novembru, proslavi na Planici, prireditvi ob krajevnem prazniku, sodelovali pri organizaciji prireditev ob Miklavževanju, bučariji, obisku dedka Mraza, organizirali Direndaj, poskrbeli za delovanje čistilnih akcij … oblikovali nove vsebine oz. študijske krožke Za zdravje, Vrtnarjenje, Bralni krožek Sorško polje, V Bitnjah ustvarjamo, Kopalnico ima …

V okviru KUD Bitnje deluje tudi Dramska skupina Mavrica, ki jo vodi Mojca Kepic. V njej sodelujejo otroci, željni nastopanja in ustvarjanja. Dvakrat letno pripravijo igrico in jo predstavijo krajanom. Vsakokrat zaigrajo na pomladni prireditvi Prihod pomladi in na prednovoletnem obisku dedka Mraza.

V začetku leta 2019 je v okviru KUD-a začela delovati tudi plesna kantri skupina. Plesalke so si nadele ime Crazy Boots, vodi pa jih ga. Nataša Šušteršič Jeršin. Prvič so se že predstavile na prireditvi Prihod pomladi 2019.

Vsako pomlad v okviru krajevnega praznika in ob zaključku sezone krožkov pripravimo tudi razstavo, na kateri se predstavijo vsi delujoči krožki. Do sedaj smo razstavljali že na različnih krajih v vasi, z željo, da bi izdelke čim bolj približali krajanom. Gostovali smo v GD, v vrtcu Biba, v gostilni Strahinc, v POŠ Žabnica, v Gostilni Sonce. Svoje izdelke pa smo razstavili tudi v drugih krajih: v Stražišču, Bovcu, Žirovnici, Dupljah, Kranju, Škofji Loki

Svoje člane in njihove družinske člane enkrat letno popeljemo tudi na izlet po Sloveniji. Naše popotovanje je vedno premišljeno izbrano, saj vselej poiščemo ravnovesje med naravno, etnološko in zgodovinsko dediščino. Preizkusimo tudi domače kulinarične dobrote ter se poveselimo z domačini obiskanega kraja.

Čeprav je za nami že deset let delovanja in se leta poznajo tudi na udeležencih, se ne damo kar tako. Po glavi se nam mota še veliko idej in zamisli.

Res nam včasih ponagaja pomanjkanje časa, premalo kadra, tudi s pomanjkanjem prostora imamo težave, da ne govorimo o denarju, ki ga je vedno premalo. A močno verjamemo, da bomo premagali vse ovire in še naprej delovali tako kot do sedaj in se trudili za povečanje števila aktivnih članov ter za širši, pestrejši in kvalitetnejši program (etnologija, ples, gledališče, petje).

V največje veselje pa bi nam bilo, da bi nekoč stopili v večje in bolj svetle prostore – prostore novega doma krajanov.

Dokler bo volja za delo in organizacijo, in bodo ljudje, ki z veseljem obiskujejo naša druženja, se bomo trudili delovanje društva ohraniti in še izboljšati.

Mateja Arhar
Tatjana Muraja Oblak