Bivši člani Krajevne skupnosti Bitnje

Svet krajevne skupnosti 2018-2022

Svet krajevne skupnosti 2014-2018

Član Funkcija
Tomaž Ogris
predsednik
Robert Langerholc
podpredsednik
Maruša Lanherholc
član
Matej Dolenc
član
Janez Kern
član
Primož Ogris
član
Zala Mesec
član
Član Funkcija
Tomaž Ogris
predsednik (od nov 2016), prej podpredsednik
Boris Oblak
podpredsednik (od nov 2016), prej predsednik
Marjana Jekovec
član
Matej Dolenc
član
Mateja Arhar
član
Primož Ogris
član
Robert Langerholc
član

Svet krajevne skupnosti 2010-2014

Član Funkcija
Boris Oblak
predsednik
Branko Mesec
podpredsednik
Marjana Jekovec
član
Janez Stanonik
član
Mateja Arhar
član
Irena Dolenc
član
Teja Demšar
član

Svet krajevne skupnosti 2006-2010

Član Funkcija
Boris Oblak
predsednik
Branko Mesec
podpredsednik
Lojze Hafnar
član
Nataša Hafnar
član
Marjan Konjar
član
Marjan Hafnar
član
Janez Stanonik
član