Dopis in odgovor krajanu Komunale Kranj glede polnih zabojnikov, ambrozije in jaška

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dopis:

Dober dan, gospa Klara!

Prosim, če mi pomagate v Zg. Bitnjah odpraviti naslednje neželene/škodljive pojave ob cestah in drugje.

Ko sem sinoči mimoidočega z lepim psom opozoril na izgled zabojnikov (na sliki), je odvrnil, da je to zato, ker jih premalokrat praznijo. Pobaral sem ga, da bi bilo spodobno, če bi te večje odpadke stisnili ali pa odpeljali na Zarico, pa bi odvozi zadostovali. 

Torej, če je mogoče urediti te zabojnike in okolico na sliki. So na levi strani novega naselja na Gmajni.

Je mogoče porezati grm nad Žabnico in ob desni strani ceste in morda potegniti veje iz potoka, ki jih je tam pustil kosec trave.

Domnevamo, da so ob levi strani ceste v  smeri proti naselju Pot v Bitnje veliki grmi ambrozije. Morda vi lahko ugotovite, ali so na zasebnem zemljišču (predlagajte oglobljenje) ali so del obcestnega zemljišča?   

Ta luknja ob peskolov pred Mercatorjem v Zg. Bitnjah pa je verjetno del njihovega zemljišča.

Prisrčen pozdrav!

Stanislav Jesenovec

Odgovor:

Spoštovani gospod Jesenovec,

prijazno se zahvaljujemo za vaše sporočilo.

Uredili smo ekološki otok in o polnem zabojniku za odpadno električno in elektronsko opremo obvestili podjetje Zeos.

Brežino bomo uredili.

Ambrozija, ki ste jo opazili je na zasebnem zemljišču, prav tako se na zasebni lastniki trgovine Mercator nahaja luknja ob peskolovu.

Želim vam lep dan.

Klara Škrabec

strokovna sodelavka za podporo uporabnikom

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

www.komunala-kranj.si