Objavljamo nekaj starejših člankov krajana glede poplavne problematike v KS Bitnje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Avtor člankov je krajan Stanislav Jesenovec, ki glede problematike popravljanja potoka Žabnica opozarja že dlje časa.

Zapis Stanislava Jesenovca:

Znana so vam moja prizadevanja, da bi bil sanirani del potoka Žabnica vedno urejen ter, da bi lahko sprejemal, brez vsakih posledic za okolico, tudi tako količino vode, kot je bila v sredo 23. 7. zvečer. Pri nas je manjkalo cca pol metra do vrha zidanega kamnometa. Med vsemi tremi mostovi je nekaj delov struge, v katerem je očiščena-odstranjena zarast, pa tudi nekaj takih, kjer je v polnem obsegu. Če ne bi lani izposlovali odstranitev treh že kar obsežnih vrb  po Žepkovem mostu, bi bil položaj zagotovo še slabši, kot je bil. Kakšen je bil, pa verjetno poleg prizadetih najbolj vedo bitenjski gasilci, katere sva videla na vožnji mimo nas navzgor. Ker sem se včeraj in danes z nekaterimi pogovarjal o tem hudourniškem dogodku in skrbi obrežnih lastnikov za zarast v strugi potoka, sem lahko slišal obilo tolmačenj, ki nimajo nobene osnove ne v hudourničarski, ne v upravni stroki. Izkazalo se je, da prispevka dr. Dolenca o čiščenju zarasti v strugi niso brali ali pa, da jih problematika, kljub škodi, bolj ali manj ne zanima. Zanjo so bojda krivi drugi in drugi naj tudi odpravijo ovire. Ker pa obrekovanje ene ali več oseb o mojem novinarskem in uredniškem delu na področju hudourničarstva in vodarstva krajanom ni omogočilo, da bi spoznali moje reference in so se zato omenjena dneva čudili mojim strokovnim stališčem, prilagam v prilogi za objavo na spletni strani KS tri prispevke izpred 25 let o mojem po obsegu najpomembnejšem delu. Ob tem izpostavljam, da bi veljalo zbrati podatke oziroma spomine, kako je bilo konec oktobra oziroma v začetku novembra pred 30 leti v Bitnjah in Žabnici. Zagotovo ima kdo tudi take ali drugačne spominske fotografije.

Konec zapisa Stanislava Jesenovca. 

Prizadevanja KS Bitnje:

Glede problematike popravljanja, potrebe po čiščenju in redne deratizacije struge v KS večkrat naslavljamo dopise na MOK, a v odgovor vedno dobimo odgovor, da naj bi morali za pretočnost skrbeti nabrežinski lastniki. V KS se s tem ne strinjamo, saj mora biti struga občasno očiščena  s pomočjo gradbene mehanizacije, ki pa si jo krajani ne lastijo. Struge krajani enostavno ne morejo očistiti sami.

V kolikor imate tudi sami kakšne stare fotografije o poplavah, naj jih prosim pošljite, da jih objavimo.

Da se vam članki povečajo, dvokliklite na odprto gradivo.