Proj, J., 2019. Lončkarji: Bitnje skozi čas… Zg. Bitnje, samozaložba, 36 str.