Študijski krožki v Bitnjah

V našem kraju študijski krožki delujejo že, odkar je bilo ustanovljeno Kulturno umetniško društvo Bitnje. V študijskih krožkih se zbiramo, učimo in družimo ljudje, ki smo radovedni, željni znanja, ki ga prejemamo in prenašamo na druge ter tako prispevamo k razvoju domačega okolja. Vsebino, potek in zahtevnost učenja si izbiramo udeleženci sami skupaj z mentoricama. Delovanje v študijski krožkih je privlačno, spodbudno, tudi terapevtsko, pomirjujoče. Udeleženci ŠK izražamo svoja mnenja, si pomagamo, napredujemo tako intelektualno kot čustveno.
V ŠK se vključujejo posamezniki, ki so jim standardne oblike izobraževanja morda težko dostopne ali pa iz nekega razloga nezanimive. Cilj ŠK je tudi promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in osebni razvoj. ŠK delujejo po vsej Sloveniji, več jih je na podeželju kot v mestih. Krožki so brezplačni, vodi jih mentor, delujejo pa v okviru organizacije, pri nas v okviru KUD Bitnje. Mentorji so usposobljeni s strani Andragoškega centra Slovenije (ACS), ki vodi in razvija projekt, mentorje usposablja in jih izpopolnjuje ter spremlja delovanje ŠK na terenu ter uveljavlja njihove rezultate v tujini.

ŠK v Bitnjah delujejo po mentorstvom mentoric Mateje Arhar in Tatjane Muraja Oblak. Vsako sezono mentorici, preden udeležence povabila na prvo srečanje, pripravita plan dela ŠK. Po toliko letih delovanja in številnih izvedenih ŠK imata mentorici izostreno predstavo o tem, kaj ponuditi z novim ŠK. V Bitnjah udeleženci radi ustvarjajo, zato mentorici vsako leto organizirata več ustvarjalnih krožkov. V teh krožkih prevladujejo ženske, zato so ti ŠK zelo žensko naravnani. Udeleženke ustvarjajo najrazličnejše stvari, predvsem uporabne in okrasne predmete. Navdušene nad potekom in delom ŠK se udeleženke vedno znova vključujejo v nove krožke. Mentorici sta zaključili že lepo število krožkov, naj naštejem le nekaj naslovov: ŠK Krpanka, ŠK Voščilnice, ŠK Kvačkanje, pletenje in vezenje, ŠK Ustvarjamo iz ostankov, ŠK Nakit … Ustvarjalni krožki že vrsto let delujejo ob torkih, ponedeljki pa so rezervirani za malo drugačno vsebino ŠK. Udeleženci se učijo o zdravem življenju, poslušajo različne strokovnjake s področja urejanja vrtov in samooskrbe, alternativnega zdravljenja, izdelujejo domačo kozmetiko, med seboj menjajo semena, si izmenjujejo mnenja. Tudi za te vrste krožkov je zanimanje zelo veliko, tudi s strani moških.

Mentorici vsako leto izvedeta v zadnjem času 3 krožke. V krožke se lahko vključi vsak, ki je željan novega znanja ali pa bi rad svoje izkušnje delil z drugimi.

Ob zaključku sezone se vsi ŠK vsako leto predstavijo na tradicionalni razstavi. Na ogled postavijo izdelke, predstavijo delovanje krožkov ter obiskovalce povabijo, da se udeležencem pridružijo.

Mentorji se skupaj z udeleženci ŠK srečujejo na karavanah ŠK, ki so organizirane s strani ACS in enega od organizatorjev ŠK. Na dogodku predstavijo delovanje svojih krožkov in izmenjujejo svoje izkušnje. Udeleženke ŠK KUD Bitnje smo se nazadnje predstavile na karavani v Bovcu. Preko prisrčne igrice smo predstavile svoje delo ter postavile tudi manjšo razstavo izdelkov naših ustvarjalk.

Mateja Arhar