Pomembna sklepa za gradnjo vrtca

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Mestni svet Mestne občine Kranj je po informacijah službe za komuniciranje iz kabineta župana na seji 17. aprila 2019 pod točko dnevnega reda premoženjske zadeve, med drugim potrdil: Prerazporeditev sredstev za NRP Vrtec Bitnje v višini 112.522,00 evrov, gradnja v letu 2019 in 2020. Celotna ocenjena vrednost investicije 1,2 milijona evrov z DDV. Občina se bo potegovala za sredstva sofinanciranja pri Eko skladu in sicer do 180.402,00 evra ali do 300,00 evrov/m2) in za koriščenje sredstev po Zakon o financiranju občin v višini  252.000 evrov. Preostanek sredstev zagotovi iz proračuna občine.

V zvezi z gradnjo vrtca so svetniki sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi arheoloških spomenikov v občini Kranj. Z njimi bodo omogočili izvedbo novogradnje vrtca v Bitnjah po investicijskem načrtu, kar pomeni, da bodo dve parceli uvrstili v varstveni režim druge stopnje.

Avtor članka: Stanislav Jesenovec