Pričetek del in potek prometa v času gradbenih del v novem krožišču Bitnje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kranj, 12. april 2019 – MO Kranj je na podlagi elaborata ureditve prometa v času izvedbe gradbenih del v Bitnjah, danes izdala dovoljenje za zaporo občinske ceste na območju predvidenih del in soglasje za postavitev prometne signalizacije na občinskem cestnem omrežju. Iz narave postopka pridobitve vseh uradnih dovoljenj za spremembo prometne ureditve na tem območju državne ceste sledi, da je – po pridobljenem dovoljenju s strani MO Kranj -, končno odločbo DRSI pričakovati v naslednjem tednu, spremembo prometnega režima v tem delu Kranja pa najverjetneje po velikonočnih praznikih.

Kratka predstavitev poteka prometa ob gradnji

Obseg načrtovanih del bo izveden fazno. V prvi fazi bo izvajalec v delu proti polju zgradil pomožni vozni pas (deviacija), po katerem bo celoten promet potekal dvosmerno. V tej fazi bo izvedena večina gradbenih del v obstoječem krožišču (meteorna kanalizacija, otok, …). Z vzpostavitvijo dvosmernega prometa po tem pomožnem pasu, bo vzpostavljena popolna zapora občinske ceste (tj. krak križišča proti Stražišču). Popolna zapora občinske ceste za osebni promet je izdana do 22. junija 2019. Zapora občinske ceste ne bo veljala za avtobusni promet. Tudi v nadaljevalni fazi, ko se bodo gradili kraki krožišča, bo vzpostavljen izmenični enosmerni prometni režim, urejen s semaforji in ročnim usmerjanjem prometa.

Vse voznike MO Kranj poziva k upoštevanju prometne signalizacije, tako z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj kot tudi PU Kranj je dogovorjeno spremljanje prometa in tudi morebitna prilagoditev prometne signalizacije (vključno s spremembami semaforskih režimov) na križiščih trase obvoza.

Na kratko o novem krožišču – boljša pretočnost in varnost

Krožišče na državni cesti Kranj-Škofja Loka, v katerega se priključi tudi Škofjeloška cesta iz Stražišča, bo premera 38 metrov, na vseh priključnih krakih bodo zgrajeni tudi ločilni otoki. Pogodba med investitorjem Ministrstvom za infrastrukturo, soinvestitorjem Mestno občino (MO) Kranj in izbranim izvajalcem Gratel d. o. o., je bila podpisana marca letos, krožišče bo zgrajeno do septembra 2019. Celotna vrednost investicije je dobrih 503 tisoč evrov, od tega Mestna občina Kranj prispeva dobrih 39 tisoč, in sicer za izvedbo na občinski cesti.

Slikovna predstavitev nove prometne ureditve: Datoteka PDF

Video vsebina, ki razlaga prometno ureditev (pripravili v PU Kranj)https://www.facebook.com/policijaKR/videos/2310980052513266/

Obvestilo nam je posredoval Stanislav Jesenovec, za kar se mu zahvaljujemo.