Izboljšavi pred pokopališčem in ob cesti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Veseli me, da zaposleni v Komunali Kranj s posredovanjem njene strokovne sodelavke za podporo uporabnikom gospe Klare Škrabec hitro in strokovno odreagirajo in odpravijo poškodbe ali pomanjkljivosti, o katerih jih obvestim z e-pismom in s posnetki. Vedno v dobro vseh uporabnikov. Tako so obnovili že nevaren odtočni jašek na parkirišču pred pokopališčem Bitnje (na sliki), nasuli pa so tudi manjkajočo bankino ob cesti na posnetku. Naj še dodam, da je šele omenjena uslužbenka komunale s planom dela Zgornjih Bitenj pripomogla, da smo ugotovili, zakaj je nastal nepričakovan in nenavaden zaplet pri izvajanju projekta Gorki leta 2015 na našem delu naselja. Po številnih zagotovilih odgovornih projektantov in izvajalcev, da ne bo nobene težave pri določitvi komunalnih in drugih priključkov, povzročitelji zapleta pa so molčali, da uporabljajo napačno hišno številko, saj one s podrte hiše na vrtu, po več kot 20 letih po preselitvi še niso prenesli na nadomestno novogradnjo.   

V sredo 17.4. proti večeru pa sem zabeležil še nekaj motivov v zvezi z napovedano gradnjo krožnega križišča.

Avtor prispevka in fotografij: Stanislav Jesenovec