Nekaj osnovnih iveri o pravilni ureditvi zastav

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Bežno popotovanje skozi Bitnje na praznik Slovenije, 27. in še naslednja dneva, je pokazalo, da imamo do prvega praznovanja novega krajevnega praznika in istočasno praznika Slovenije, 25. junij, dan državnosti, še kar nekaj rezerve pri nameščanju celovito urejenih zastav. Večino videnih je bila nataknjenih ali privezanih na palice ali lesene drogove, le sem in tja je kakšen drog imel tudi zaključek. Veter je tako ali drugače gospodaril z njimi in jih za hip ali več ur ali dni navil na tim. drogove. Poleg narobe nameščene zastave z na glavo obrnjenim grbom Slovenije (slika 1), so bile izobešene in obešene pretežno zastave Slovenije. Ne spomnim se, koliko neobveznih zastav EU sem videl.  Le na vrtcu so bile naštete po pomembnosti zastava Slovenije, EU in MO Kranj. So pa pravilno razporejene od leve proti desni: zastava EU, Slovenije in MO Kranj. Tej enoti VIZ Kranjski vrtci niso bile v ponos.  Zastave Slovenije po določilu ustave in zakona ni dovoljeno obešati navpično, tako, da si barve z ležečim grbo sledijo od leve proti desni. Dovoljeno jih je namestiti le tako, da barve potekajo bela nad modro in modra nad rdečo in grb ter simbolni Triglav v njem morata stati pokonci. (slika 2). To je sicer zasilna rešitev.  Vodoravno je dovoljeno namestiti tudi zastavo MO Kranj, tako, da je bela barva nad bordo barvo. A zanjo morate imeti dovoljenje občine. Zastava EU sme biti pripeta le tako, kot zastava Slovenije. Na naši hiši  za praznike Slovenije in ob  svetovnih dosežkih športnikov Slovenije lahko opazujete dve zastavi: Slovenije in slovensko narodno zastavo. Prva je v veljavi od 24.6.1991. leta, druga pa od 23. septembra 1848. leta, ko so bile določene barve kranjske-slovenske kokarde ter uradno ponovno od 11. novembra 1994. leta z zakonom. (slika 3)  Še drobna pripomba. Vsaka zastava, ki jo namestimo, naj bo zlikana, polnih barv in brez kakršnihkoli poškodb ter v razmerju 1:2 med širino in dolžino in z le eno širino barve velikim grbom. Seveda pa naj bo na drog pripeta tako, da lahko svobodno plapola. Vesel sem, da je ob vsakem prazniku več zastav, žalosten pa, ko praznik nekateri motijo z najrazličnejšimi deli z  manj ali več nepričakovanega delovniškega hrupa. Pa še to. Zastave, ki so jih nedavno postavili na navpične inox drogove z ročicami pri Baragovem vrtcu v Stražišču, žal ne spoštujejo vsega preje naštetega in niso v ponos niti  vrtcu, niti župniji, niti Sloveniji.
 
Besedilo in foto: Stanislav Jesenovec

slika 1

slika 2

slika 3