V MOK je bil vzpostavljen digitalni zemljevid črnih točk z odpadki

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kranj, 12. maj 2020 – Mestna občina Kranj (MOK) je vzpostavila digitalni zemljevid črnih točk, lokacij, kjer so odpadki nepravilno odloženi. Zastavljen je na način, ki omogoča posodabljanje podatkov in dodajanje morebitnih novih črnih točk na preprost način. MOK občane poziva, naj ga dopolnijo s podatki, če v svojem okolju opazijo nepravilno odložene odpadke, saj bo tako čistilna akcija bolj učinkovito zastavljena in uspešna.

V digitalnem zemljevidu »Črne točke z odpadki v MO Kranj«, ki je dostopen na tej povezavi, je trenutno vpisanih že več kot trideset perečih lokacij, na katere so občani ali krajevne skupnosti že opozorile MOK, Medobčinski inšpektorat ali Komunalo Kranj, nekaj novih so odkrili in popisali tudi predstavniki MOK, enot Civilne zaščite MOK, krajevnih skupnosti ter medobčinski inšpektorji in redarji na delovni akciji zadnji teden aprila in prve dni maja.

Ti podatki – za kakšno vrsto in količino odpadkov gre, kakšna oprema je potrebna za njihov odstranitev ipd. – bodo v pomoč pri načrtovanju čistilnih akcij. Prva, manjša in urgentna, bo verjetno že konec maja oziroma takoj po sprostitvi ukrepov za zamejevanje širjenja virusa covid-19 ob ugodnem epidemiološkem stanju. Druga, Očistimo Kranj – Kran’ ni več usran 2020, ki jo Kranjski taborniki sicer tradicionalno organizirajo konec marca, pa bo najverjetneje jeseni.

Navodila za uporabo digitalnega zemljevida so na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj

Informacijo nam je poslal krajan Stanislav Jesenovec.