Premik ekološkega otoka pri GD Bitnje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obvestilo Komunale Kranj:

Predvidoma v tem tednu bomo opravili prestavitev zvonov, tokrat brez rumenega (za embalažo, saj imajo tega krajani doma), obenem bomo opravili tudi kontrolo polnosti rumenih zabojnikov pred rednim odvozom in pozvali vse, ki bi imeli z tega naslova težave z premajhnim zabojnikom, da le tega zamenjajo za večjega. Gospodinjstva ta menjava ne stane nič.