Informator št. 51

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Izšla je nova številka glasila KS Bitnje INFORMATOR, 51. številka. Tiskano izdajo smo izdali skupaj s KS Žabnica, s čimer smo vam ponudili še vplogled v dogajanje pri sosedih. Na spletni strani vam ponujamo obe glasili, saj se skupni članki tokrat nahajajo v glasilu KS Žabnica, naslednjič se bodo pa v glasilu KS Bitnje.