Poziv Ministrstva za okolje in prostor lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (potoku Žabnica)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Celoten dokument je na voljo na naslovu:

Povezava do originalnega dokumenta v obliki pdf.