Pisma in odgovori, cesta, luči, most

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljamo dopisovanje krajana Stanislava Jesenovca o cesti, luči in mostu z MOK.

Avtor fotografije: Stanislav Jesenovec

Zgornje Bitnje 27 . 9. 2017
Dober dan, gospod Boštjan Zavrl, projektna pisarna
MO Kranj

Hvala za odgovore. Danes sem bral v Kranjskih novicah o prepotrebnem prehodu za pešce med cesto iz Bitenj preko Škofjeloške ceste (ne ulice) za Bantale. Ocenjujem, da je prehod potrebno umestiti v najkrajšem možnem času na primerno površino pred oz. po vstopu oziroma izstopu iz krožišča. Drugo pa je avtobusno postajališče Bantale za Stražišče, itn. Še vedno tudi menim, da je potrebno zarisati razmejitveno linijo med levo in desno polovico cestišča, ki se iz Zg. Bitenj priključi na Škofjeloško cesto. S tem, bi voznikom dali določeno usmeritev kje in kako smejo voziti po njem, še posebej, ker številni režejo ovinek, ko pripeljejo iz krožišča in ogrožajo druge voznike.

Prisrčen pozdrav
Stanislav Jesenovec
Zgornje Bitnje 56a
4209 Žabnica

Kranj, 27.9. 2019

Pozdravljeni,

Zahvaljujemo se vam za opozorila. O nedelujočih svetilkah smo že obvestili pogodbenega izvajalca, ki bo napako odpravil v najkrajšem možnem času.

Priključek iz Zg. Bitenj na Škofjeloško ulico, na katerega se nanaša drugi del vašega sporočila, ni bil zajet v projektu izgradnje krožišča, zato ga v sklopu izgradnje krožišča tudi nismo urejali. Bomo pa vsekakor na to pozorni ob morebitnih prihodnjih posegih na tem območju. Eden od morebitnih takih posegov v bližnji prihodnosti bi lahko bil prehod za pešce preko Škofjeloške ceste in ureditev avtobusnega postajališča za smer Stražišče, vendar bo potrebno za ta projekt pred kakršnimkoli posegom pridobiti potrebna zemljišča in izdelati projektno dokumentacijo.

Lep pozdrav,

Boštjan Zavrl
Projektna pisarna

P. n.
MO Kranj
projektna pisarna
Slovenski trg 1

4000 Kranj

20. september 2019, gospa Tanja Hrovat, vodja projektne pisarne

Dober dan!

Ob zaključku urejanja krožnega križišča v Bitnjah opažam, da ni narejena mejna/razdelilna črta na priključku ceste iz Zg. Bitenj na Škofjeloško cesto oz. krožišče ter, da ne funkcionirata zadnji svetilki JR na desni strani ceste iz oz. v Zgornje Bitnje s preje omenjene Škofjeloške ceste.
Prva ne sveti, druga pa je tudi poškodovana. Ponovno predlagam, da bi zadnji del ceste iz Zg. Bitenj proti Škofjeloški cesti na desni strani zarobili s kockami, ker je v nasprotnem bankina ves čas bolj ali manj razkopana, poškodovana in s tem tudi nevarna. Ta del ceste se zaključi oziroma začne z ozkim, razmeroma nevarnim ovinkom.

Prisrčen pozdrav
Stanislav Jesenovec
Zgornje Bitnje 56 a

4209 Žabnica