E-pismo krajana Stanislava Jesenovca MOK glede zožitve ceste pri izvozu (vprašanje in odgovor)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

P. n. Mestna občina Kranj

g. Jani Černe, podžupan

Slovenski trg 1  

4000 Kranj  

Zadeva: krožno križišče Zgornje Bitnje  

Samo uvodni stavek. Kot novinar in tržnik Radia Glas Ljubljane sem spremljal gradnjo avtocest Vrhnika-Ljubljana, Kranj-Šentvid, Ljubljana-Trebnje in drugih cest, katere sta gradila SCT Ljubljana in CP Ljubljana. Za dobro sodelovanje me je SCT, kot edinega s tega ranga medijskih delavcev, nagradil – skupaj z glavnimi in odgovornimi uredniki osrednjih slovenskih medijev s potovanjem na njegova gradbišča D-7 in KOL 202 v Irak.  Redno sem spremljal tudi dela, ki so jih izvajali na ljubljanskem območju in širše PUH Ljubljana – hudourniki ter VGP Ljubljana, Kranj in Drava Ptuj na nižinskih vodotokih. O slednjih sem pripravil dva zbornika in več prospektnih map. Ker je Gorenjski glas poročal, da ste si z ministrico Bratuškovo ogledali tudi gradbišče krožnega križišča v Zgornjih Bitnjah, sem bil pozoren na njegov načrt in izvedbo na strani, kjer se nanj priključujeta Škofjeloška cesta in cesta iz Zgornjih Bitenj. Po planu naj bi bil desni robnik krožišča nadaljevanje robnika Škofjeloške ceste in zunanje oznake avtobusnega postajališča proti središču krožišča. Opazovanja na terenu so pokazala, da temu ni tako. Meritve pa so potrdile opazovanje.   Škofjeloška cesta je pri akumulaciji med robnikoma široka 6,90 m, ima pa tudi 2,40 m širok pločnik za pešce in kolesarje. Prav toliko je široka cesta med zunanjim robom oznake za AP Zg. Bitnje in robnikom na nasprotni strani. Cesta, ki vpelje v krožno križišče pa je široka le še 6,00 m, je brez pločnika in je brutto torej 3,30 m ožja. Kako to, da se pločnik ne nadaljuje ob krožišču proti Zg. Bitnjam in, kako bodo vozniki zaznali to zožitev, ki morda celo ne dovoljuje varne izmenjave vozil različnih širin in velikosti v tem delu krožišča med uvozom in izvozim iz njega? Taka rešitev krožnega križišča pa tudi ne dovoljuje izgradnjo pločnikov proti Žabnici in Savi/Iskri proti Delavskemu mostu.  Zakaj je tako, sem povprašal tudi projektantko in projektno pisarno MO Kranj. Odgovora še nisem prejel, verjetno z mnenjem, kdo pa je on, da nas opozarja na to in sprašuje. Izkušnje pri izvajanju projekta Gorki pri nas, pa so pokazale izjemno površnost pri njegovem projektiranju, površni kontroli ter izvajanju na terenu. Na vseh stopnjah niso opazili, da bodo vode peljali k hiši s hišno številko, ki je že  več kot 30 let podrta in, da imajo na projektih napačno označeni hišni številki 56 in 56a. Kar sedem ljudi  je potem prišlo istočasno  k nam, da so to priznali  in, da smo pridobili vode za hišo 56a, za katero smo uredili vso dokumentacijo.   

Prisrčen pozdrav 

Stanislav Jesenovec, novinar, operativni zastavoslovec

ODGOVOR:

Spoštovani g. Jesenovec,

 

Upam, da nikakor ne drži, da vam zato niso odgovorili. Cesta je sicer državna, zato so tudi projektanti in izvajalci državni. Mestna občina tu sodeluje kot partner.

Zagotavljajo nam, da je krožišče projektirano v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi, ki urejajo to področje. Obstoječa Škofjeloška cesta je široka 6m (od tam približno, kjer ste stali pri fotografiranju proti Stražišču). Ravno toliko (celo 6,1m) pa je širok tudi na novo zgrajen del. Slika ne izkazuje realnega stanja, saj se avtobusna postaja izteče v priključek lokalne ceste in je zato na tem delu širša kot sicer.

Za pločnik in kolesarsko stezo se v fazi projektiranja niso odločili zato, ker jih tudi nikjer drugje ob državni cesti Kranj-Škofja loka ni.

V tem trenutku je situacija dokaj podobna tisti na Koroški lani. Ker manjka še fini asfalt, robniki gledajo ven več kot bodo po končanju vseh del in s tem optično zožujejo cesto. Tudi lani je bilo po FB ogromno pisanja na račun preozke ceste, ko pa so položili tudi fini asfalt, se ni oglasil nihče več.

Lep pozdrav,

Janez Černe

podžupan