Obvestilo: Dovoljenje MOK za zaporo ceste v KS Bitnje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

1. Stranki Mensel d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana, se zaradi gradnje nizkonapetostnega elektro omrežja dovoli delna zapora ceste JP 684751 Sr. Bitnje – pri HŠ 14 v območju križišča s cesto JP 684761 Sr. Bitnje Il ter ceste JP 684841 Sr. Bitnje – pri transformatorju v območju priključevanja na cesto JP 684751 Sr. Bitnje – pri HŠ 14. 

2. Zapora se dovoli od 8. 7. 2019 od 7:00 do 8. 8. 2019 do 16:00, vendar največ 5 delovnih dni znotraj navedenega termina.