Pojasnila Komunale Kranj glede umika rumenih zabojnikov za embalažo iz ekoloških otokov

Iz Komunale Kranj smo prejeli naslednja pojasnila: ─ zbiranje mešane komunalne embalaže (plastike, pločevink, tetrapakov in druge embalaže) je z državno uredbo predpisano in organizirano po načelu od vrat do vrat oziroma na skupnih odjemnih mestih, kar pomeni, da ima vsak uporabnik možnost odlaganja v svoj zabojnik in je podvajanje nepotrebno; ─ delež odložene mešane […]