Zapisnik 9. seje

Zapisnik 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 14.9. 2023 ob 19.30 uri v GD Bitnje