Zapisnik 4. seje

Zapisnik 4. seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 09. marca 2023, ob 18.00 uri.