Zapisnik 24. seje

Zapisnik 24. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 9. junija 2022, ob 19.30 uri.