Zapisnik 23. seje

Zapisnik 23. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 19. maja 2022, ob 19.30 uri.