Zapisnik 21. seje

Zapisnik 21. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 3. marca 2022, ob 19.30 uri.