Zapisnik 20. seje

Zapisnik 20. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 19.30 uri.