Zapisnik 2. seje

Zapisnik 2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 24. januarja 2019 ob 19.00 uri.