Zapisnik 19. seje

Zapisnik 19. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 17. junija 2021, ob 19.30 uri.

Zapisniku prilagamo prilogo o poročilu o prometne stanju v vasi: