Zapisnik 18. seje

Zapisnik 18. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 20. maja 2021, ob 19.30 uri.