Zapisnik 13. redne seje

Zapisnik 13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 4. 4. 2024 ob 19.30 uri v GD Bitnje.