Zapisnik 12. redne seje

Zapisnik 12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 1. 2. 2024 ob 19.30 uri v GD Bitnje.