Zapisnik 1. seje

Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 13. decembra 2018 ob 19.00 uri.