Zapisnik 1. konstitutivne seje

Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 15. decembra 2022, ob 19.30 uri.