Zapisik 5. seje

ZAPISNIK 5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 13.4. 2023 ob 19.00 uri v GD Bitnje