Začetek gradbenih del v krožišču Bitnje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

MO Kranj: Na predstavitvenem sestanku mestne uprave in DRSI tudi o začetku gradbenih del v Bitnjah  

Kranj, 4. april 2019 – »Po predstavitvenem sestanku lahko potrdimo, da se bodo dela v krožišču Bitnje pričela po 15. aprilu,« je načrtovan pričetek del povzel Janez Černe, podžupan MO Kranj in dodal, da je sestanek potekal izjemno tvorno, skupaj z vodstvom DRSI so pregledali vse odprte projekte na območju Kranja, hkrati pa je mestna uprava predstavila nadaljnje možnosti sodelovanja in projekte, s katerimi želi na državnih cestah nadaljevati tudi v prihodnje.

»V letošnjem letu si poleg novega krožišča Bitnje obetamo še pričetek del v krožišču Primskovo, načrtov za realizacijo pa nam tudi po zaključku t.i. turbo krožišča Primskovo ne manjka,« je še dodal podžupan Černe in napovedal, da bodo več informacij o poteku, sklepih in sprejetih dogovorih s sestanka predstavili v prihodnjih dneh.

Po 15. aprilu tudi pričetek gradbenih del novega krožišča v Bitnjah: Odslej več varnosti in boljša pretočnost prometa

Večina del bo opravljena ob polovični zapori – usmerjanje prometa ročno ali s pomočjo semaforjev, zato obvozi ne bodo potrebni. Večino časa bo promet potekal dvosmerno, bo pa občasno prihajalo tudi do krajših delnih in popolnih zapor, predvsem pri izvedbi prekopov in polaganju obrabnega sloja asfalta.

Krožišče na državni cesti Kranj-Škofja Loka, v katerega se priključi tudi Škofjeloška cesta iz Stražišča, bo premera 38 metrov, na vseh priključnih krakih bodo zgrajeni tudi ločilni otoki.

Pogodba med investitorjem Ministrstvom za infrastrukturo, soinvestitorjem Mestno občino Kranj in izbranim izvajalcem Gratel d. o. o., je bila podpisana marca letos, krožišče bo zgrajeno do septembra 2019. Celotna vrednost investicije je dobrih 503 tisoč evrov, od tega Mestna občina Kranj prispeva dobrih 39 tisoč, in sicer za izvedbo na občinski cesti.

Obvestilo o pričetku gradnje nam je posredoval Stanislav Jesenovec.