Vprašanje krajana in odgovori Komunale Kranj glede ekoloških otokov in cevnega kanala v bližini vrtca

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vprašanji krajana Stanislava Jesenovca in dogovora Komunale Kranj:

Na Komunalo Kranj sem gospe Maji Rozman posredoval naslednje besedilo s fotografijami.

 

Dva posnetka z zabojniki sta z zbirnega mesta v začetku novega naselja Na gmajni v Bitnjah. Naslednja dva pa iz struge studenca/potoka ali, …  ki skozi cevna prehoda pod cesto v Zg. Bitnje označena s plastičnimi znaki za nevarnost, teče proti cevi na nasproti strani ceste in priznam, v vseh letih bivanja v Bitnjah še nisem ugotovil kam. Neposredno od tej razširjeni strugi so trije pokrovi v nepokošeni zarasti. Prav taka sta tudi bregova preje navedenega zbirnika vode. Za oboje je zaradi tega otežen dostop. Če bi se cevi zamašili, bi ob morebitnih večjih padavinah voda tekla  prek ceste. Tako domnevam po mreži, ki je na ceveh na drugi strani ceste.

Dodajam: Ker sem v preteklih dneh večkrat bral na spletnih straneh, da naj bi za čisto naravo skrbeli že otroci iz vrtcev in šol, sprašujem, kdaj bodo začeli tako nevzgojene in egoistične osebe, ki odlagajo okrog zabojnikov, krepko oglobljati? Dovolj imam tega, da zarqadi takih ljudi preplačujem odvoze odpadkov.Uslužbenkam komunale se zahvaljujem za odgovora in vsem drugim za ureditev okolice zabojnikov.

 

Odgovora Komunale Kranj dne 24. 3. 2021:

Spoštovani.

Hvala za vaše sporočilo in podatke. Sporočam, da so odpadki na ekološkem otoku pospravljeni. Odgovor glede cevnega kanala pa še pošljem.

 

Pozdravljeni.

Pošiljam vam situacijo kanalizacije v Zgornjih Bitnjah.

Prejela sem vsebino vašega dopisa. Pokrova jaškov v travi poleg ceste, ki ju omenjate sta pokrova ponikovalnice.

V cesti se nahaja, poleg kanala za odpadno vodo, tudi kanal za zbiranje meteorne vode s ceste. Meteorna voda se izteka v ponikovalnico.

Cevi pod cesto so namenjene presežku padavinske vode, ki se zbere v jarku. Preden se je zgradilo ponikovalno polje za ponikanje meteorne vode iz JZ dela Stražišča, je bil travnik poleg jarka velikokrat poplavljen.

Seveda je potrebno, kljub zmanjšani nevarnosti za poplavljanje, jarek in cevi vzdrževati pretočne.

Lep pozdrav,

Sergeja Hafnar

vodja GIS

 

Odgovor Komunali Kranj glede ureditve odtočnega jarka:

Dober dan!

Med včerajšnjim popoldanskih sprehodom sva se z ženo razveselila motivov s priloženih posnetkov.  Lepo je, da je bila pobuda sprejeta. Za piko na i tej akciji, pa bi morda še pokosili  okrog prelivov in ob pokrovih ponikalnic, preden jih zastave nova trava. Za preglednost in varnejši dostop. 

Prisrčen pozdrav    

Stanislav Jesenovec
Zgornje Bitnje 56a