Vprašanje in odgovor krajanu o čiščenju struge in bregov potoka Žabnica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vprašanje:

P. n.

Ministrsko za okolje in prostor

Direkcija za vode

SEKTOR OBMOČJA ZGORNJE SAVE

vodja: Urban Ilc 

Dober dan! 

V informatorju št. 51 KS Bitnje je objavljen prispevek o skrbi za pretočnost struge potoka s citiranjem določil 98. člena Zakona o vodah.   Bi bilo potrebno citirati tudi 100. člen in kazenske določbe za neizpolnjevanje slednjega?Trenutno je v sanirani strugi Žabnice nekaj odsekov, ki imajo popolnoma odstranjeno rastje na njenem dnu – bregovi so tu kamniti oz. kamnite zložbe  – znaten del pa je krepko zaraščen in dejansko ogroža normalen pretok vode ob višjih, iznenadnih hudourniški izbruhih  tega vodotoka 2.reda. V pogovoru z ljudmi, ki imajo svoje parcele ob bregovih potoka, je mogoče razbrati, da ne razumejo pojmov: posestnik vodnega ali priobalnega območja in kaj storiti v primeru, če je to fizična oseba ali pa npr. občina? Ali kot posameznik ali kot skupina lahko naročijo izvajalca, ki bo za njihov račun  odstranil pretirano zarast v strugi, brez poseganja v njeno, od visokega do visokega vodostaja, spreminjajoče se dno?  Kje je ločnica struge med posestnikom levega in desnega brega struge?   Posestnik enega brega struge sme svojo prekomerno zarast metati na drugo polovico struge? Lahko vse to organizira KS, ali pa npr. svet lastnikov vodnega ali priobalnega območja. Slednje je menda široko 5 m.

Hvala za odgovor!       

Prisrčen pozdrav, Stanislav Jesenovec

Odgovor: