Vprašanje in odgovor krajanu glede cestišča od novega krožišča proti Škofji Loki (s strani MOK)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vprašanje:

Zadeva: (ne)obnovljeni odsek?

V pogovoru s predstavnikom Gratela, je ta navajal, da bodo pred krožiščem s strani Žabnice obnovili le 50 m ceste. To tudi izvajajo. Na vprašanje, kaj pa bo z devastiranim odsekom med omenjeno cesto in spojem s pred leti obnovljeno cesto oz. cesto, kjer sta odcepa za pokopališče in Zg. Bitnje pri hiši Zg. Bitnje št. 18 – kmetija Bašar, pa mi ni odgovoril. Ponavljal je le o navedenih 50 m. Vam je na občini znano, ali bodo ta cca 150-250 m regionalne ceste obnovili ali bo ostal v sedanjem, slabem stanju?  Prebivalci z začudenjem sprejemajo odgovor o peš in kolesarski stezi okrog krožnega križišča, saj bi le ti lahko pomenili začetek prepotrebnih stez proti Žabnici in Delavskem mostu. N. pr. Ob cesti Sisak – Sunja so skozi večino bolj ali manj praznih vasi ceste opremljene s pločniki najmanj na eni strani. Torej že kar nekaj let.  Naj še dodam, da sva med obiskom gradbišča oz. njegovih pristopnih cest opazila, da tudi do pet  voznikov zapelje v rdečo semaforsko luč in tako ovira nasproti vozeče voznike, katerim se je prižgala zelena luč. Predstavnik Gratela je povedal, da so na to opozorili policijo, pa tudi redarstvo. V celoti pa je podoba krožišča vsak dan bolj izdelana. 

Prisrčen pozdrav

Stanislav Jesenovec, novinar, operativni zastavoslovec 

Odgovor:

Pozdravljeni,

Gre za državno cesto, ki jo ureja DRSI, ki nam tudi daje informacije o tem. Meja obdelave je 73m od konca ločilnega otoka proti Žabnici. Ker gre za projekt izgradnje krožišča in ne obnove regionalne ceste, je meja obdelave izključno zaradi prilagoditve na obstoječe stanje (niveleta obstoječe ceste se z novim krožiščem spremeni).

Odsek pri trenutni gradnji krožišča ne bo obnovljen, ker je očitno DRSI ocenil, da še ni potreben obnove, kar je glede na stanje nekaterih drugih državnih cest v MOK verjetno tudi res.

Lep pozdrav,

Janez Černe

podžupan