Vabilo na delavnico za sodelovanje pri pripravi strategije razvoja podeželja do leta 2027

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Delavnica bo v ponedeljek, 24. aprila 2023, ob 17.00, v Šmartinskem domu v Stražišču. 

Namen delavnice je prepoznati izzive, potrebe in cilje posameznih območij LAS Gorenjska košarica za podeželje.

Strategijo tvorijo 4 stebri razvoja, ki se jim bomo posvetili na delavnici:

–         ŽIVO PODEŽELJE – Oživitev podeželja; lokalna samooskrba; kulturna dediščina; medgeneracijsko sodelovanje; varovanje zdravja; turizem,…)

–         PODJETNIŠTVO NA PODEŽELJU – Pospeševanje podjetniškega pristopa; mladi in podeželje; mala obrt; sodelovanje in povezovanje lokalnih deležnikov; zero waste; socialno podjetništvo; kreativnost…)

–         PAMETNO PODEŽELJE – Spodbujanje znanja, kreativnosti in inovativnosti z uporabo naprednih tehnologij in digitalizacije, povezovanje…

–         ZELENO, POVEZANO PODEŽELJE – Varovanje okolja; biodiverziteta; ekološko kmetovanje; podnebne rešitve na podeželju; trajnostna mobilnost; naravna dediščina,…