Prispevek krajana: Dopis, poslan MOK ob odprtju vrtca Biba

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljamo dopis krajana Stanislava Jesenovca, poslanega na MOK ob otvoritvi vrtca Biba

ZADEVA: PREMIK, VARNOST  

Vesel in ponosen sem na to da je tukajšnje predmestje Kranja, opredeljeno v prospektu Kranjskih vrtcev za  vrtec Biba Bitnje, dobilo sodoben objekt z vsemi pripadajočimi sestavinami. Med pogovori po odprtju pa sem ugotovil, da imamo nekaj skupnih ugotovitev o tem, kaj bi bilo potrebno izboljšati na njegovem zemljišču in na cesti, ki vodi mimo njega.  Ugotovili smo, da lesena hišica na vogalu igrišča blizu ceste kazi podobo vrtca, onemogoča celovit pogled nanj in tudi otežuje fotografiranje. Dejansko pa tudi zožuje pogled na dogajanje na igrišču in terasi. Naslednji sklop problemov/predlogov je bil namenjen cesti, ki vodi od avtobusnega postajališča ped krožiščem do trgovine in bližnjega križišča mimo vrtca.  Nad polovico ceste, na kateri se srečujejo vsi udeleženci v prometu, v konicah pa še posebej  v povezavi z obratovanjem vrtca, nima javne razsvetljave. Ob (pre)množici njenih svetilk po Zgornjih Bitnjah.  Ponekod so skoraj vzporedno kar po dve na nekaj metrov do deset, tam, kjer bi zadoščale le tri, štiri. Pri  individualnih stanovanjskih zgradbah. Tu ne bi smelo biti vprašanje letnega programa urejanje JR, ampak varnosti otrok, staršev, vzgojiteljic in drugih udeležencev v prometu. Nerodno pa je še to, da je tik mimo vrtca speljana tim. kolesarska pot. Ta je postala univerzalna pot za pešce, mamice z vozički, starše z otroki, kolesarje, upravljalce skirojev, mopediste, itn.  Povezano s  temi pa je tudi nespoštovanje hitrosti po njej. Res je omejitev 30 km, res je enostranski čitalec hitrosti, a obilo je voznikov, ki se požvižgajo na to. Zaradi vozniške nevzgojenosti ali objestnosti.  Med njimi so tudi taki, ki imajo na vozilih tablice z imeni svojih otrok. Sogovornice so se strinjale z mnenjem, da je potrebno tu namestiti rahle grbine, ki ne bodo spravljale voznikov v slabo voljo, a bodo vse na cesti uokvirile v dovoljeno hitrost. Pa še to, po tej cesti proti Srednjim in Spodnjim Bitnjam ter gradbiščem novih hiš v Zg. Bitnjah vozi vse več velikih tovornjakov priklopnikov, ki se nemalokrat marsikje zagozdijo.  Zanima me, ali taka vozila  sploh smejo voziti po tej cesti in tudi, h komu peljejo tovor oziroma se odpravljajo ponj? Jim daje napačen podatek  elektronski usmerjevalnik vožnje ali dejansko do njih ni dovoza z glavne ceste proti Žabnici? Zelo pogosti so tudi zapleti (s praznim) krajevnim avtobusom, ki pa jih povzroča tudi nespoštovanje dejanske širine ceste, ki ni bilo uveljavljeno ob izvedbi projekta Gorki.    

PS.: Niti me ne moti, da od nobenega od mestnih »državnikov« nisem bil deležen primernega pozdrava, kljub dvema izvirnima zapisoma o zadnjem častnem občanu MOK. Česar se deležni le redki tovrstni občani po Sloveniji, zato pa  upam, da bodo najmanj vsi trije resno sprejeli te moje pripombe in čim hitreje ukrepali. V pomoč vsem, ki so vezani na vrtec.  Župan je sicer pozval k večji rodnosti, a pred njo je vsekakor trenutno pomembnejša večja varnost okrog vrtca in po vasi.

Če boste kjer koli govorili ali pisali o mojih pobudah, dovoljujem, da navedete moje ime in priimek. Lahko pa tudi osebno pojasnim eno ali drugo na primernem mestu.

 

Prisrčen pozdrav

Stanislav  Jesenovec, novinar, operativni zastavoslovec

So izgledi, da bi tudi ta kozolec nudil tako lepo podobo kot novi vrtec? Kraju v ponos, otrokom za zanimivo učno temo  (Foto: Stanislav Jesenovec)