Prispevek krajana: Bankina s tremi posnetki, s katerimi želi krajan seznaniti, da je poškodba v reševanju

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljamo prispevek krajana o poškodovani bankini.

Da ne bo prišlo do nezgode

Ker imam dobro sodelovanje s Komunalo Kranj, še posebej pa z njihovo uslužbenko Klaro
Škrabec, ki je strokovna sodelavka za podporo uporabnikom,. sem jo 22. aprila s spodnjim
besedilom in tremi posnetki prosil, če lahko komunala odpravi že močno poškodovano
bankino na sliki, katero so tako uredili zato, da se na tem odseku ceste ob dežju ne bi
zadrževala voda. Pričakoval sem sicer podaljšanje jarka/mulde v neposredni bližini
peskolova. Odločili so se za delni izkop bankine in nasutje s tem okroglim prodom. Ker je
tega v času uporabe te rešitve že precej tako ali drugače zmanjkalo, je nastala udrtnina, ki je
že nevarna. Zapisal sem ji: Dober dan, gospa Klara! Spet sem tu. Na tole polovično izvedeno
delo sem že nekajkrat opozoril, a je le iz tedna v teden slabše. Na tem posnetku, ki je star
dva ali tri dni, se lepo vidi, da zaradi neurejeno bankine že prihaja do lomljena asfalta. Ker pa
je ta del poti pred lokalnim križiščem oziroma po njem, lahko pride po nepotrebnem do
takšne ali drugačne nezgode pešca, kolesarja, voznika skiroja, motorista, avtomobilista ,…, je
pa pač tako, da lastnike dveh hiš ob poti to nič ne moti in sta se mogočno zabarikadirala. Pa
se zaradi te neurejene banki lahko nekdo zaleti tudi v njihovo betonsko ograjo. P.S.: Če
izvajalci popravila ne vedo, kje je to, me lahko pokličejo! Odgovorila mi je: Spoštovani
gospod Jesenovec, potrjujem prejem in posredovanje sodelavcem. Sporočim, ko prejmem
povratne informacije. Lep zaključek tedna želim. Klara
Danes, 25. 4. mi je sporočila: Spoštovani gospod Jesenovec, obveščam vas, da bodo sodelavci
izvedli ogled na terenu in zadevo sanirali v skladu z načrtom do sredine meseca maja. Lep
pozdrav.
Klara Škrabec

Kmete pa prosim, da po strojnem ali ročnem delu ne puščajo na voznih površinah prsti in s tem ne ogrožajo drugih udeležencev v prometu. Znano pa je, da za tako ravnanje upravljalca traktorja ali drugega kmetijskega stroja lahko oglobijo za tisoč evrov.

Prisrčen pozdrav

Stanislav Jesenovec