Participativni proračun za leti 2025 in 2026

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Letos lahko krajani s svojimi predlogi in idejami sodelujete v okviru dvoletnega participativnega proračuna za leti 2024 in 2025. Predlagate lahko tudi finančno večje projekte, ki zahtevajo več kot eno leto od načrtovanja do izvedbe.

Svoje predloge lahko oddate do 31.5.202


Več informacij najdete na spletni strani Mestne občine Kranj https://www.kranj.si/vkljucite-se-v-proces-participativnega-proracuna.