OBVESTILO: Ukrepi MOK v zvezi z razglasitvijo epidemije SARS-CoV-2 / COVID-19 v Sloveniji

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Krajan Stanislav Jesenovec nam je poslal dokumenta o ukkrepih MOK zaradi razglasitve epidemije SARS-CoV-2 / COVID-19 dne 12. 3. 2020 v Sloveniiji. 

Ukrepi MOK

Dodatek k dokumentu o zgornjih ukrepih