Obvestilo Komunale Kranj z informacijami glede poslovanja in ukrepi v času epidemije bolezni covid-19

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Koronavirus – informacije in ukrepi

URADNE URE

Uporabnike obveščamo, da nas v nujnih primerih lahko obiščejo v času uradnih ur samo na enotni vstopni točki podjetja – blagajni, ki se nahaja na Ulici Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Za vse zadeve z različnih področij se lahko oglasite v prostorih blagajne, kjer vas bomo usmerili naprej.

  • V poslovne prostore Komunale Kranj (blagajna, sprejemna pisarna) lahko vstopajo uporabniki posamično in samo v primeru, da so zdravi. V primeru bolezenskih znakov okužbe zgornjih dihal uporabniki ne smejo dostopati v poslovne prostore.
  • Prosimo za dosledno upoštevanje higiene rok in kašlja ter vzdrževanje razdalje najmanj 2 metra ter izogibanje nenujnim tesnim stikom.

 

Uporabnikom svetujemo v čim večji meri uporabo elektronskih poti za poslovanje z našim podjetjem. Za informacije lahko uporabite različne komunikacijske kanale:
• elektronsko pošto: info@komunala-kranj.si,
• nas pokličete na številko 04 28 11 300 ali na brezplačno telefonsko številko 080 35 55,
• vstopite v portal za uporabnike Vaši računi, kjer lahko pregledate svoje račune, porabo, različne informacije in oddate stanje števca,
• poiščete informacije na naši spletni strani.

ZBIRNI CENTRI
Ob vstopu na zbirne centre je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Prosimo tudi za dosledno upoštevanje higiene rok in kašlja ter vzdrževanje razdalje najmanj 2 metra ter izogibanje nenujnim tesnim stikom z zaposlenimi na zbirnih centrih. Na zbirnem centru je lahko hkrati do 10 oseb, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ.

 

POGREBNA SLUŽBA
Vse obiskovalce obveščamo, da je obisk pisarne pogrebne službe na lokaciji Mestnega pokopališča Kranj moženle ob predhodni najavi in dogovoru termina. Pri urejanju zadev sta lahko prisotninajveč dve osebi.

 

Prosimo za upoštevanje vseh navodil in priporočil NIJZ ter uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih prostorih pogrebne službe na Mestnem pokopališču Kranj, kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prosimo tudi, da si pred vstopom v pisarno razkužite roke.

Če imate tipične znake bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 (vročina, kašelj, slabost, nahod) vstop v pisarno pogrebne službe ni mogoč.


Izvedba pogrebnih slovesnosti v času covid-19 razmer
Zaradi zagotavljanja čim bolj varnih pogojev za izvedbo pogrebnih slovesnosti in varnosti udeležencev, velja za Mestno pokopališče Kranj in pokopališče v Bitnjah do preklica:

  • uporaba čajne kuhinje za obiskovalce pogrebnih slovesnosti ni mogoča,
  • čas odprtja vežice je največ do 2 uri pred pogrebno slovesnostjo,
  • pogrebne slovesnosti se izvajajo do vključno 14. ure,
  • omejitev do 10 oseb – prisotnost na pogrebni slovesnosti,
  • za vse udeležence pogrebnih slovesnosti je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Ob dnevu spomina na pokojne ne bodo potekale komemoracije.

 

ODPADNA ZAŠČITNA OPREMA – PRAVILNO RAVNANJE

Ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil za boj proti novemu koronavirusu, kamor sodijo tudi uporaba različnih zaščitnih pripomočkov in opreme, se je posledično zelo povečala tudi količina odpadne zaščitne opreme. Vedno več je uporabe zaščitnih mask, silikonskih rokavic, razkužilnih robčkov, tkanin in podobnih odpadkov.

Odpadki, ki zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju
Z odpadki okuženih oseb ali tistih, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, je treba ravnati drugače. Za preprečevanje širjenja okužb je ključno pravilno ravnanje z odpadno zaščitno opremo. Postopek odlaganja odpadkov iz gospodinjstev, kjer so zaznali okužbo s koronavirusom oz. naj to velja kar za vse, tudi tiste, ki se jih loteva samo prehlad, je drugačen od običajnega ločevanja odpadkov. Odpadke, kot so osebni predmeti, material za enkratno uporabo (robčki, rokavice in maske), odpadki od čiščenja prostorov, krpe in sanitetni odpadki, zbiramo in odlagamo v plastično vrečko. Ko je ta polna, jo je treba tesno zavezati ali zalepiti ter potem namestiti v dodatno vrečo in to tudi zavezati ali zalepiti.

V kateri zabojnik sodi odpadna obvezna zaščitna oprema iz vsakodnevne rabe
Vsa odpadna obvezna zaščitna oprema (maske, rokavice, čistilne krpe, razkužilni robčki …), ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v različnih podjetjih in panogah (šoferji, učitelji, vzgojitelji, prodajalci) ali pa občani (npr. pri nakupovanju v trgovinah, obisku javnih ustanov), sodi v posebno vrečko, ki jo hranimo ločeno in šele po treh dneh odložimo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Poleg vsega se moramo zavedati tudi izpostavljenosti smetarskih ekip, ki dnevno odvažajo odpadke. S pravilnim ravnanjem lahko dodatno pripomoremo k njihovi zaščiti ter zdravju.

Ne zamenjujmo školjke za smetnjak
V primeru nepravilnega odlaganja odpadkov v straniščne školjke se maščobe, vlakna in ostali odpadki v odpadni vodi sprimejo in ovijajo okoli opreme v gmoto. Ti predmeti ne razpadejo v vodi in povzročajo škodo in motnje v delovanju čistilnih naprav. Bodimo pozorni, kako ravnamo z odpadnimi vodami, in upoštevajmo, da straniščna školjka in odtok ne smeta biti zabojnika za odpadke. Vse, kar spustimo v kanalizacijske odtoke, konča v naravi. Vsi uporabniki kanalizacije lahko pripomoremo h kvalitetnemu delovanju kanalizacijskega sistema in učinkovitemu čiščenju odpadnih voda. V kanalizacijske odtoke ne odlagamo stvari, ki tja ne sodijo, saj zaradi tega prihaja do okvar. Strupene snovi, ki jih najdemo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsakodnevno, pa zavirajo proces čiščenja in nerazgrajene končajo v reki. Četudi voda odplakne vse, lahko s tem, ko nepravilno vržemo odpadke v straniščno školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem sistemu in zmanjšujemo učinkovitost čiščenja na čistilni napravi: oviramo pretok, povzročimo zamašitve kanala in predvsem zamašitev črpalk v črpališčih ter ustvarimo pogoje za pojav smradu in glodavcev.

Nasveti za ravnanje z odpadki
Nujno je dosledno ločevanje odpadkov ter zmanjševanje prostornine odpadne embalaže. V primeru, da se v gospodinjstvih nabere večja količina odpadkov, jih ne odlagamo ob zabojnike, na ekološke otoke, pred zbirne centre ali celo v naravo. Proizvajajmo čim manj odpadkov, kupimo le najnujnejše. Racionalno ravnajmo s hrano – kupujmo živila z daljšim rokom trajanja, zelenjavo in sadje pa v manjših količinah, saj le-ta gnije, kar se posledično odraža v polnih zabojnikih.

V primeru negotovosti, kam z odpadki, lahko pokličete ali pišete na Komunalo Kranj, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati z odpadki.

Več informacij je na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so objavljena Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali sumom na COVID-19).

 

Vsi ukrepi veljajo do preklica. Prosimo za razumevanje in strpnost, saj je mogoče, da bodo naše telefonske linije bolj obremenjene.