Obvestilo Gorenjskega muzeja – prošnja za fotografije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Prejeli smo obvestilo Gorenjskega muzeja s prošnjo za fotografiranje okolja v času v katerem se trenutno nahajamo.

K sodelovanju so povabili tudi krajana Stanislava Jesenovca, ki nam je poslal naslednje sporočilo:

Gorenjski muzej me je prosil, če lahko fotografiram izgled vasi oziroma življenja v njih  v času koronavirusa COVID – 19, ker želi na to temo oblikovati primerno fotodokumentacijo in tudi razstavo. Kot redni sodelavec muzeja, sem sprejel njihov predlog oziroma prošnjo. Pričakujem razumevanje vaščanov pri opravljanju te naloge, katero pa lahko izvajajo tudi drugi krajani in posnetke posredujejo muzeju.

Stanislav Jesenovec.