OBVESTILO: dovoljenja MOK za zapore cest v KS Bitnje zaradi vzdrževanja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dovoljenje 1:

Dovoljenje 2:

DOVOLJENJE za zaporo občinske ceste 

1. Stranki Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, se zaradi izvedbe obrabne plasti asfalta na novozgrajenem 

krožnem križišču dovoli popolna zapora cest LC 183441 Škofjeloška cesta, JP 686146 Zg. Bitnje Škofjeloška cesta in JP 686141 Hafnarjeva pot I, vseh v območju njihovega medsebojnega križanja in navezovanja na državno cesto R1-210/1109 Kranj – Škofja Loka, 

Zaradi obveščanja o zapori in vodenja obvoza in v času zapore je na občinskih cestah Mestne občine Kranj dovoljena postavitev začasne prometne signalizacije, kot je prikazano v elaboratu začasne prometne ureditve št. 267/19, ki ga je 4. 7. 2019 izdelalo podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. 

2. Zapora občinskih cest in postavitev prometne signalizacije na občinskih cestah je dovoljena 11. 8. 2019 

ali 18. 8. 2019 ali 25. 8. 2019, vsakokrat med 6:00 in 18:00.