Glasovanje za predloge participativnega proračuna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
 
❗️GLASOVANJE ZA PROJEKTE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA Mestne občine Kranj❗
 
👉Predlogi, ℹ️ o predlogih in glasovanje na: https://predlagaj.kranj.si/
 
👉 Predlogi za glasovanje v KS Bitnje:
✔️ Informativna tabla s kulturno-zgodovinsko vsebino pri krožišču v Zgornjih Bitnjah
✔️ Izdelava hidrološke študije in projektne dokumentacije za preusmeritev potoka Štajna
✔️Obnovitev fasade na gasilskem domu Bitnje
✔️Zasaditev in postavitev novih klopc na pokopališču Bitnje
✔️Postavitev prikazovalnika hitrosti pri hiši Zgornje Bitnje 97
✔️Obnova otroškega igrišča Direndaj