20. seja KS Bitnje – redna seja je prestavljena, imeli bomo samo dopisno sejo z eno točko

Seja bo danes samo z eno točko, prometna ureditev.

Zaradi covid situacije bo potekala preko Zoom-a.

Če želite biti na seji, sporočite email naslov, da vam pošljemo vabilo.