20. seja KS Bitnje

Seja se prične ob 19.30 v prostorih KS Bitnje.

Pod pogoji PCT (v koliko ni zadoščeno pogojem PC je potrebno samotestiranje).