Tomaž Ogris

Rojen sem leta 1977 v Kranju. Sem prebivalec Zgornjih Bitenj. Leta 2002 sem končal šolanje na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko in pridobil naziv diplomirani inženir računalništva in informatike. Kasneje sem študij nadaljeval na Fakulteti za organizacijske v Kranju ter pridobil naziv magister organizator informatik. Zaposlen sem v kranjskem razvojnem centru RC IKT d.o.o. (Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije) kot vodja ene izmed služb verifikacije in validacije.

Zadnja štiri leta sem član sveta krajevne skupnosti Bitnje, zadnji dve leti sem opravljal funkcijo predsednika sveta KS Bitnje. Menim, da smo v teh štirih letih naredili veliko, kljub omejenim sredstvom, ki smo jih imeli na voljo. Vsako leto smo izdali dve glasili Informator, pripravili predstave Prihod pomladi, obdaritev otrok za Dedka Mraza, obdaritev starejših ter organizirali otroško veselico Direndaj.  Ta vsako leto postaja bolj prepoznavna in bolj obiskana. S pomočjo mestnih svetnikov v vasi smo v proračun mestne občine Kranj uspeli umestiti gradnjo novega vrtca v Bitnjah ter izgradnjo krožišča na škofjeloški cesti.