Robert Langerholc

Rojen sem bil 19.4.1977 v Kranju. Stanujem v Spodnjih Bitnjah, kjer sva si z ženo ustvarila naš dom.

Osnovno šolo sem obiskoval v Žabnici in Stražišču, nadaljeval pa na srednji trgovski šoli.

Le to ni bilo dovolj, zato sem se odločil za študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer sem diplomiral iz managementa delovnih procesov in pridobil naziv diplomirani organizator manager.

Na fakulteti sem veliko sodeloval pri študentskih aktivnostih, bil član študentskega sveta in vodil študentsko društvo, kjer sem se spoznal s podjetništvom.

Moja prva »zaposlitev« je bila na kmetiji. Leta 2004 sem od očeta prevzel kmetijo, saj se je odločil da se upokoji.

Za nadaljnji razvoj kmetije se takrat nisem odločil, saj smo bili z širitvijo omejeni. Področje kjer živim namreč spada v kulturno krajino Bitnje, kjer veljajo strogi režimi za varovanje kulturne dediščine, ki posledično omejujejo razvoj kmetijstva na področju Sorškega polja.

Leta 2007 sem sprejel priložnost na področju nepremičnin, saj sem pri podjetju, ki je gradilo stanovanjske hiše za trg, prevzel vodenje prodaje. Za ta namen sem opravil tudi izpit za nepremičninskega posrednika.

Leta 2008 sem mi je rodil sin, tako da sem spoznal tudi radosti očetovstva. Leta 2011 se mi je rodila hči, tako da je življenje zelo pestro. V letošnjem letu smo pridobili še enega družinskega člana. Kljub vsem obveznostim še vedno najdem čas zase in svoje hobije.

Gospodarska kriza leta 2008, je tudi na področju nepremičnim pustila globoko sled, tako da sva se z ženo morala začeti ozirati po drugih priložnostih.

Leta 2013 sva se odločila, da preusmeriva kmetijo v pridelavo in trženje domačih pridelkov in izdelkov. Stvar nama je bila blizu, saj tudi sama rada seževa po kvalitetno pridelani hrani.

Tako je nastala trgovina z domačimi pridelki in izdelki, kjer ponujamo svežo domačo zelenjavo in druge izdelke okoliških kmetov. Trgovina se je dobro prijela, odziv strank je zelo pozitiven in se rade vračajo.

V letih 2015 in 2016 sem na področju Gorenjske sodeloval na projektu zaposlitve invalidov v delovne procese v gospodarstvu, s čimer smo omogočili tudi ranljivešim skupinam samostojno in bolj kvalitetno življenje.

Vseskozi sem bil veliko aktiven na področju lokalne politike. Bil sem svetnik v KS Bitnje…svetnik sem tudi v trajajočem mandatu.

Tekom izgradnje komunalne infrastrukture na področju Bitenj (projekt GORKI), sem v okviru krajevne skupnosti sodeloval pri odpravi zapletov med investitorjem in krajani.

Bil sem tudi član sveta OŠ Stražišče Kranj, ter predsednik sveta staršev vrtca pri OŠ Stražišče. Pri tem delu spoznavam področje šolstva in izobraževanja, ter skušam pomagati, da je čim več otrok deležnih kvalitetnega šolstva in lepih trenutkov v šoli.